REGULAMIN

- Rezerwacja pobytu od minimum 5 dni

- Doba pobytu zaczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 

- W ostatnim dniu pobytu goście zobowiązani są do opuszczenia domku letniskowego najpóźniej do godziny 11:00. Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe    po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictewm "Sea Bay". Samowolne przedłużenie pobytu skutkować może natychmiastowym wykwaterowaniem oraz naliczeniem opłaty specjalnej w wysokości 150% opłaty za rozpoczętą dobę.

- Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna, pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku i posesji. W przypadku gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zakladce KONTAKT. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tozsamości.

- Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności personelu "Sea Bay"

- Wszelkie usterki, które wyniknęły w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka.

- Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z ich winy lub winy odwiedzających.

- Zabubienie lub zniszczenie kluczy wiąże sie z koniecznością wniesienia przez klientów opłat wysokości 50,00 zł

- Na terenie "Sea Bay" obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 07:00

- Goście przebywający na terenie "Sea Bay" zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

- Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem "Sea Bay" istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku.

- Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.

- Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie "Sea Bay" zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głosnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.

- Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.

- Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 22:00 do 09:00

- Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach, przy czym do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe.

- Zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu oraz wynoszenia z domków sprzętów stanowiących ich wyposażenie.

- Zabrania sie palenia tytoniu, świec oraz smażenia w domkach.

- Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia "Sea Bay" bez zwrotu kosztów.

- Z uwagi na ograniczenie terenu (mały obiekt) nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.

- Prosimy o zwracanie uwagi przy wychodzeniu z domków o wyłączanie sprzętów elektrycznych.

- Uzupełnieniem nieniejszego regulaminu są cennik usług okresląjacy opłaty za zakwaterowanie oraz zasady dokonywania i anulowania rezerwacji.